Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

System komunikacyjny Wrocławia jest dzisiaj w stanie przedzawałowym. Zatory występują nie tylko na głównych arteriach w centrum miasta, ale także na drogach dojazdowych  i osiedlowych uliczkach. Udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i uzdrowienie komunikacji publicznej to nasze priorytety.

 1. Wydatki na lokalny transport zbiorowy, bez zadań inwestycyjnych w rozbudowę sieci, będą stanowić co najmniej 10% budżetu miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. zaplanowano na ten cel ok. 406 mln zł, co stanowi ok. 9% budżetu. Jest to wskaźnik najniższy spośród dużych polskich miast. Uważamy, że w kolejnych latach należy te środki systematycznie zwiększać, gdyż dobrze dofinansowana komunikacja miejska, to dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. A atrakcyjna i dobrze funkcjonująca komunikacja miejska, to mniejsze korki, spadek zanieczyszczenia powietrza  i wzrost jakości życia oraz zdrowia mieszkańców.

 1. Transportowa złotówka za złotówkę, czyli złotówka wydana na transport samochodowy oznacza również złotówkę na transport zbiorowy.

Ujmując w wydatkach na transport także budżet inwestycyjny, powinniśmy dążyć do zasady transportowej złotówki za złotówkę, czyli równoważyć wydatki między transportem samochodowym
i transportem zbiorowym. Obecnie komunikacja miejska jest niedofinansowana, a przez to nieefektywna
i nieatrakcyjna, dlatego należy zwiększać nakłady na ten cel. Z drugiej strony należy pamiętać
o kierowcach i nie popadać  w skrajność, aby nie utrudniać życia wrocławianom, którzy muszą korzystać
z samochodów. Poniżej rozwijamy, na jakie cele w szczególności powinny iść środki finansowe, aby zrealizować ten cel.

 1. Rozwój sieci tramwajowej i autobusowej.

W latach 2014-2018 nie został, ani już nie zostanie, otwarty ani jeden metr nowego torowiska. Efektem jest przyrost ruchu samochodowego, a w konsekwencji narastający paraliż komunikacyjny i niewydolność wrocławskiego systemu transportu. Uważamy, że należy to diametralnie zmienić poprzez następujące działania:

a) Lata 2019-2022: jeden rok – otwarcie co najmniej jednej nowej linii tramwajowej.

 • Dokończymy realizacje tras tramwajowych:

– na Nowy Dwór (docelowo na Muchobór Wielki),

– przez Popowice,

– przez ul. Hubską.

 • Powstaną nowe linie:

– na Jagodno;

– Swojczyce;

– Ołtaszyn z przedłużonym projektem do granic miasta;

 • Rozpoczniemy proces inwestycyjny budowy nowych tras tramwajowych na:

– Psie Pole;

– Maślice.

b) Budowa nowej zajezdni tramwajowej oraz rozbudowa zajezdni tramwajowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209

Rozwój sieci tramwajowej będzie niemożliwy bez rozbudowy zaplecza technicznego, nowych hal postojowych i przeglądowo – naprawczych. Obecne rezerwy wynoszą jedynie kilkanaście miejsc postojowych, dlatego inwestycja jest niezbędna
w obliczu planu zakupu nowych tramwajów.

c) Zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego.

Komunikacja miejska musi być komfortowa o każdej porze roku, a także w pełni przystosowana dla osób z ograniczoną mobilnością. Planujemy zakup co najmniej 90 nowych tramwajów spełniających takie warunki. Będziemy systematycznie wymieniać stare autobusy na pojazdy z napędem elektrycznym, a także stawiać takie wymagania podwykonawcom usług transportowych. Jest to istotny element poprawy jakości zarówno komunikacji zbiorowej, jak i środowiska.

d) Wzrost częstotliwości i koordynacji funkcjonowania MPK oraz remarszrutyzacja.

Wielu wrocławian rezygnuje z transportu publicznego z powodu zbyt rzadkich i niepunktualnych odjazdów oraz niefunkcjonalnego systemu przesiadkowego. Lepsza koordynacja, a także wzrost liczby kursów, pozwoli zmienić tę sytuację. Oprócz wspomnianych inwestycji, niezbędna do tego będzie remarszrutyzacja, czyli projekt zmiany siatki połączeń. Przeprojektowanie niektórych tras zoptymalizuje wykorzystanie taboru i systemu komunikacyjnego.

e) Uproszczenie taryfy komunikacyjnej.

 • Zlikwidujemy oddzielną taryfę biletową dla autobusów pospiesznych oraz nocnych. Obecnie widoczny jest trend spowalniania autobusów pospiesznych, ponadto różnica w cenie biletów jest bardzo niska. Po zniesieniu taryfy pospiesznej powinna zostać wyłącznie taryfa normalna i ulgowa.
 • Połączymy funkcjonalność biletów jednorazowych oraz czasowych tak, aby bilet był ważny
  w pojeździe w którym został skasowany niezależnie od czasu trwania przejazdu lub był ważny przez określony czas, jeśli zostanie dokonana przesiadka. Obecnie pasażerowie nie mają możliwości decyzji w trakcie podróży, a jako użytkownicy komunikacji miejskiej wiemy, że taka zmiana ułatwiłaby korzystanie z MPK.

f) Wzrost nakładów na remont torowisk połączony z rewitalizacją ulic oraz wzrost nakładów na bieżące utrzymanie. Zmodyfikujemy również zmianę sposobu utrzymywania torowisk. Szlifowania torowisk powinny być regularne, dzięki czemu wzrośnie komfort podróży, a tramwaje cichsze

g) Wsparcie rozwoju Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R przy stacjach kolejowych.

h) Dalszy rozwój systemu Parkuj i Jedź, czyli budowa zintegrowanych z komunikacją miejską parkingów P&R –
w szczególności przy liniach na trasach wlotowych do Wrocławia

i) Ułatwienie dostępu do transportu zbiorowego osobom z ograniczoną mobilnością in. poprzez przebudowę peronów, np. na Rondzie Reagana czy ulicy Szewskiej.

j) Priorytet dla komunikacji zbiorowej w systemie ITS. Wzrost częstotliwości, punktualności, niezawodności, a więc także komfortu i atrakcyjności komunikacji zbiorowej będzie możliwy jedynie wówczas, gdy pojazdy MPK będą miały priorytet.

 1. Rozbudowa systemu drogowego miasta oraz poprawa nawierzchni dróg.

Nie zamierzamy utrudniać życia kierowcom, dla których samochód jest dzisiaj jedynym realnym środkiem transportu do pracy, przewiezienia dzieci na zajęcia i w miarę bezpiecznego powrotu do domu. Mamy świadomość, że znaczna część wrocławian nigdy nie zrezygnuje z poruszania się samochodami, gdyż tylko w ten sposób mogą realizować swoje potrzeby oraz interesy – zawodowe i prywatne. A nawet najbardziej rozwinięta komunikacja zbiorowa tego nie zmieni. Dlatego wśród priorytetów inwestycyjnych na przyszłą kadencję jest realizacja następujących inwestycji:

a) Budowa północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. Obecne władze Wrocławia deklarowały realizację odcinka od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego już w obecnej kadencji. Jednak konkretnych działań wciąż brak. Dlatego, jeśli inwestycja ta nie zostanie zrealizowana, to my ją ukończymy. Co więcej, zaprojektujemy i rozpoczniemy proces inwestycyjny dotyczący odcinka od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego.

b) Budowa Łącznika Świebodzkiego odciążającego Plac Orląt Lwowskich łączącego ulicę Grabiszyńską z ulicą Robotniczą;

c) Budowa obwodnicy Muchoboru Wielkiego (Oś Inkubacji);

d) Przebudowa oraz poprawa nawierzchni ulic osiedlowych.

 1. Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców.

Każdy użytkownik wrocławskich dróg posiada świadomość wielu miejsc z absurdalną organizacją ruchu, a także powodujących spadek bezpieczeństwa. Stąd proponujemy wprowadzenie programu likwidacji absurdów drogowych, który obejmowałby takie działania, jak np.:

 • Analizę efektywności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Na przykładach Krakowa oraz Poznania wiemy, iż istnieją miejsca, gdzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej może przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców, a co więcej usprawnia płynność ruchu. Należy więc przeanalizować wprowadzenie takich rozwiązań we Wrocławiu.
 • Analizę organizacji ruchu, której efektem będzie przebudowa skrzyżowań, dróg, tak aby zwiększać bezpieczeństwo oraz upłynniać ruch. Nie ma jednego uniwersalnego dobrego rozwiązania, które rozwiązywałoby problemy komunikacyjne w ten sam sposób w różnych miejscach. W niektórych lokalizacjach będzie oznaczać to budowę rond,
  w innych zastosowanie świateł, a jeszcze w innych zastosowanie odpowiednich znaków lub ich brak.
 • Tworzenie lewoskrętów, które nie zaburzają ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej, np.
  w relacji ul. Pułaskiego- Kościuszki.
 1. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i drogowego.

Wszystkim nam zależy, aby we Wrocławiu żyło się bezpiecznie. Dlatego powinniśmy zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo. Oznacza to nakłady na przebudowę skrzyżowań, ulic, tworzenie śluz dla pieszych itd..
W szczególności zadbamy o oświetlenie poboczy, chodników oraz przejść dla pieszych – w pierwszej kolejności w okolicach szkół i innych placówek edukacyjnych. Poprawimy oznakowanie skrzyżowań,
a także rozpoczniemy akcję promocji pozytywnych zachowań, jak np. jazda na suwak czy przepuszczanie pieszych.

 1. Kontynuacja rozbudowy sieci rowerowej oraz wzrost nakładów na Program Ruchu Pieszego.

Nie poprawimy bezpieczeństwa ani nie usprawnimy całego systemu transportowego Wrocławia bez rozwoju sieci rowerowej oraz programu budowy i poprawy jakości chodników w mieście.

 • Każdy z nas jest pieszym i w interesie każdego z nas jest, aby chodniki były równe,
  o odpowiedniej nawierzchni i dobrze oświetlone. Niestety na bardzo wielu osiedlach jakość chodników pozostawia wiele do życzenia, co skutecznie utrudnia wrocławianom poruszanie się po mieście – w szczególności osobom niepełnosprawnym i starszym oraz ludziom z wózkami. Co więcej na osiedlach peryferyjnych realnym problemem jest brak chodników. Dlatego absolutnym priorytetem w Programie Ruchu Pieszego będzie budowa chodników tam, gdzie ich jeszcze nie ma, a są mieszkańcom niezbędne.
 • Będziemy kontynuować rozwój sieci rowerowej, a także podtrzymamy projekt roweru miejskiego. Jest to istotny element usprawniania systemu zbiorowego, redukcji ruchu samochodowego oraz poprawy jakości środowiska miasta.
  W szczególności skupimy się na uzupełnianie lub rozbudowę sieci rowerowej na osiedlach peryferyjnych miasta, gdzie wciąż często brakuje ścieżek rowerowych.

#ProgramDlaWrocławian

 

prof. Alicja Chybicka

                                                                                  Obywatelska kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Tomasz Owczarek

Wrocławski Ruch Obywatelski

Piotr Palacz

Platforma Obywatelska

Patryk Wrona

Wrocławski Ruch Obywatelski

Sebastian Lorenc

Platforma Obywatelska

Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

W poniedziałek 13.11.2017 roku zaprezentowaliśmy opracowane z zespołem Kandydatki na Prezydenta Wrocławia Pani Prof. Alicji Chybickiej, a także z wrocławskimi radnymi miejskimi Patformy Obywatelskiej wnioski do budżetu miasta na 2018 rok. Poniżej prezentujemy efekt tej pracy.

dav

Wnioski do budżetu Wrocławia na 2018 rok

Nie ulega wątpliwości, iż Wrocław jest miastem, które w ostatnich latach wykreowało, a następnie ugruntowało swoją markę oraz pozycję wśród miast środkowej Europy. Wieloletnie inwestycje oraz wydatki w duże wydarzenia kulturalno-sportowe nakreślały kierunek rozwoju miasta oraz nadały mu europejskiego charakteru. Efektem ubocznym obranej ścieżki jest jednak postępujący proces eksurbanizacji, czyli chaotyczne rozlewanie się miasta. Wynikiem tego jest zauważalna eskalacja dysproporcji między osiedlami, paraliż komunikacyjny, degradacja środowiska, niewydolny system społeczno-oświatowy oraz utrudniony dostęp do infrastruktury realizującej podstawowe potrzeby mieszkańców. Wrocławianie coraz mocniej odczuwają negatywne efekty tego procesu, a w związku z tym jakość ich życia ulega stopniowej degradacji. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, aby ten trend odwrócić i postawić na rozwój miasta przyjaznego dla mieszkańców.
Wierzymy, że aby uczynić to skutecznie, należy to zrobić wspólnie, a podobną analizę stanu obecnego i dobrą wolę władz miasta dostrzegamy w przyjętych założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018. W związku z powyższym opracowaliśmy, a dziś przedstawiamy, wnioski do budżetu na 2018 rok. Uważamy, iż w stosunku do lat poprzednich, należy zmodyfikować priorytety, aby tworzyć miasto dla ludzi, a stanie się ono takie tylko wtedy, gdy postawimy na inwestycje w poprawę jakości życia.

Jest to pierwszy krok ku rozwiązaniu fundamentalnych problemów trapiących miasto i mieszkańców. Stąd priorytet dla:
• zieleni i działań poprawiających jakość środowiska, w szczególności niwelujących zanieczyszczenie powietrza, który najintensywniej objawia się w postaci smogu;
• działań usprawniających system komunikacyjny Wrocławia, z naciskiem na rozwój komunikacji zbiorowej, ale uwzględniających potrzeb innych uczestników ruchu;
• działań mających na celu zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w żłobkach;
• inwestycji w infrastrukturę miejską realizującą podstawowe potrzeby mieszkańców, dostęp do terenów rekreacyjnych, rewitalizujących podwórka i przestrzenie międzyblokowe;
• działań poprawiających zdrowie wrocławian.

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2018 rok następujących pozycji:

TRANSPORT

 

1. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)” do kwoty co najmniej 423 000 000 zł. Środki te powinny zostać przeznaczone m.in. na:
• zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
• zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
• dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
• świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia.

Postulujemy, aby wyższe w stosunku do budżetu na 2017 rok nakłady na ten cel zostały
w szczególności przeznaczone na:
• wzrost częstotliwości kursów MPK, w tym także komunikacji dziennej i nocnej w godz. 23-2 od czwartku do soboty – szacowany koszt ok. 10 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego, w tym na przygotowanie zaplecza na nowe pojazdy;
• przedłużenie linii autobusowych: K – na Brochów, N na Jagodno – szacowany koszt ok. 1 000 000 zł;
• instalację klimatyzacji w tramwajach Protram 205 WrAs – szacowany koszt maksymalny 6 500 000 zł ;
• poprawę oznakowania przystanków i pojazdów MPK – szacowany koszt 1 000 000 zł ;

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowych na Psie Pole, Maślice, Ołtaszyn, Jagodno, Swojczyce, drugiego toru na Klecinę – 8 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na utrzymanie i remonty torowisk, sieci trakcyjnej i zwrotnic do poziomu co najmniej 15 000 000 zł.
4. Wygospodarowanie nakładów na realizację I etapu budowy nowej zajezdni tramwajowej: przygotowanie kompleksowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej zajezdni tramwajowej uwzględniający m.in. budowę hal postojowych i przeglądowo – naprawczych, uzbrojenie terenu, układ torowy i drogowy, sieć trakcyjną i układ zasilania infrastrukturę tramwajową i energetyczną, obiekty administracyjne, warsztatowe, magazynowe – szacunkowy koszt ok. 3 000 000 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obecnych zajezdni tramwajowych: Zajezdnia tramwajowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 209 – 300 000 zł.
6. Przebudowa peronów na przystankach Rondo Reagana, pl. Teatralny, ul. Szewska, w celu ich przystosowania do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością – 2 000 000 zł.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego – 400 000 zł.
8. Realizacja zadania: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) – 16 300 000 zł.
9. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Żernicka/Szczecińska/Płaska- 800 000 zł.
10. Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Sołtysowicka/ Aleja Poprzeczna – 600 000 zł.
11. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych odcinka „Trasy Czeskiej” na odcinku od ul. Mokronoskiej do ul. Klecińskiej – 2 000 000 zł.
12. Rozbudowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – 30 000 000 zł.
13. Wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg do kwoty co najmniej 50 000 000 zł, umożliwiających realizację poprawy nawierzchni m. in. na ulicach: Podwale, Stawowa, Gliniana, Poznańska, Grochowa, Kamienna, Sucha, Maślicka, Ołtaszyńska, Tęczowa.
14. Przeprogramowanie parkomatów, wprowadzenie płatności kartą w parkomatach – 100 000 zł.
15. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Ruchu Pieszego” – 20 000 000 zł.
16. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Rowerowy” – 30 000 000 zł.
17. Przeznaczenie na nowy „Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców” – 1 000 000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA FIZYCZNA

1. Wzrost nakładów na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) w celu kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru miejsc w żłobkach. Proponujemy:
• wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Program budowy i przebudowy żłobków” do kwoty 8 000 000 zł;
• wzrost nakładów na zadanie pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna – Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” do kwoty 20 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” (rozdział 80104) do kwoty 15 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” do kwoty 20 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na niemajątkowe zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) do 25 000 000 zł. W szczególności na
• zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnej dla dzieci i organizacji społecznych, czyli zapewnienie ciągłości otwarcia obiektów po godzinach szkolnych;
• wzrost dostępności do sportowej infrastruktury szkolnej klubom sportowym i organizacjom pozarządowym.
5. Wzrost nakładów na zadanie „Świetlice szkolne” (rozdział 85401), czyli na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, do kwoty 33 000 000 zł.
6. Wzrost nakładów na zadanie „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (rozdział 85406) do 13 500 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

1. Wzrost nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005). Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia” realizujący Program Ochrony Powietrza, który powinien obejmować następujące wydatki:
• Inwentaryzacja wrocławskich pieców – 2 000 000 zł.
• Podłączenia do elektrociepłowni, wymiana pieców, termomodernizacja budynków – 167 000 000 zł.
• Program osłonowy dla najuboższych, czyli wyrównanie różnic cen węgiel-paliwa niskoemisyjne dla najuboższych wrocławian – 1 500 000 zł.
• Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza we wrocławskich żłobkach i przedszkolach – 2 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne dot. zadania „Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach” uwzględniające nowe nasadzenia oraz projekty nowych parków kieszonkowych, do kwoty 30 000 000 zł.
3. Wzrost nakładów na zadanie „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw” (rozdział 70095) do 10 000 000 zł.
4. Wzrost nakładów na zadanie „Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta” uwzględniające zakup nowych śmietników podziemnych, a także wzmożone działania deratyzacyjne do kwoty 4 500 000 zł.
5. Wzrost nakładów na zakup i montaż toalet publicznych na każdym osiedlu – 7 200 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wzrost nakładów na zadanie „Programy polityki zdrowotnej” (rozdział 85149) do kwoty 15 000 000 zł, na które powinny składać się:
• 8 000 000 zł – na działania z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych, profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci
i młodzieży, opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia w środowisku dzieci i młodzieży powinien powstać program „Wrocław kocha swoje dzieci”, który obejmowałby zadania:
o coroczne badania profilaktyczne dla jednego rocznika szkół podstawowych
o zapewnienie szkolnej opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu
o promowanie oraz udostępnianie szczepień ochronnych;
o prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców;
o wspieranie opieki prenatalnej.
Natomiast w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dla dorosłych powinno być ujęte zadanie „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania jaskry u seniorów”.
• Miejski program walki z niepłodnością, refundacja zabiegów in vitro – 2 000 000 zł.
• Program zwiększenia dostępności lekarzy w sezonie grypowym „do lekarza bez kolejki” – 5 000 000 zł.
2. Wzrost nakładów na zadanie pn. „Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej” do 2 500 000 zł.
3. Uwzględnienie środków w kwocie 1 000 000 zł na zadanie „Ułatwienia infrastrukturalne – likwidacja barier architektonicznych w swobodnym poruszaniu się seniorów i osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”.

Wrocławski Ruch Obywatelski a wybory samorządowe

Jeszcze ponad 1,5 roku do wyborów samorządowych, a przynajmniej do oficjalnego terminu przewidzianego na 2018 rok,
a we Wrocławiu już politycznie jest bardzo gorąco!
 
W ostatni weekend Platforma Obywatelska zaproponowała swoją kandydatkę na kandydata na Prezydenta Wrocławia
w osobie prof. Alicji Chybickiej. W związku z doniesieniami medialnymi, a także deklaracjami polityków PO, a nawet Nowoczesnej, pojawiają się wobec nas pytania. No to odpowiadamy.
 
1. Po pierwsze i najważniejsze! Jeśli ktokolwiek z Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego zdecyduje się na start w wyborach, nie będzie tego robić przeciwko komuś lub czemuś, a będzie to czynić ZA realizacją wizji przyjaznego mieszkańcom
i zrównoważonego Wrocławia. Chcemy prezentować pozytywny program. Odkorkowanie miasta poprzez rozwój komunikacji zbiorowej, redukcja zadłużenia miasta i spółek miejskich, mniej urzędników i rad nadzorczych, a więcej terenów zielonych, drzew, wyremontowanych przyszkolnych boisk i nakładów w inwestycje osiedlowe poprawiające jakość życia mieszkańców. To tak w wielkim skrócie. Naprawdę mamy dość polskiej polityki konfliktu.

2. Nikt z nami jeszcze nie konsultował żadnych kandydatur na prezydenta. A jeśli ktoś będzie chciał to uczynić, to przede wszystkim powinien się przygotować merytorycznie, by odpowiedzieć nam na pytania „jaką wizję Wrocławia chce realizować i jak chce to osiągnąć?”.

3. Cenimy Panią prof. Alicję Chybicką za osiągnięcia i pracę na rzecz dzieci. Ale kompletnie nie znamy jej poglądów na miasto
i jego rozwój. W obliczu publicznych deklaracji jesteśmy ich bardzo ciekawi i mamy nadzieję je w najbliższym czasie poznać.

4. Nie wiemy czy wystartujemy w wyborach. Część z nas to rozważa. Jesteśmy jednak ruchem obywatelskim więc jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi podzielającymi nasze poglądy na miasto, bez względu na szyldy polityczne. Równie dobrze możemy wystawić niezależny obywatelski komitet, co budować szersze porozumienie, a nawet wcale nie startować. Ale najważniejsze jest meritum, czyli to, że chcemy budować fajny pozytywny Wrocław, który jest nastawiony na rozwój
i komfort mieszkańców.

Nowoczesna demagogia i hipokryzja z opłatą targową w tle.

W zeszłym miesiącu wrocławscy politycy Nowoczesnej rozpoczęli akcję zmierzającą do zniesienia opłaty targowej we Wrocławiu. Na czele akcji usadowili się radni miejscy tego klubu, a także pewien poseł, co dopiero zmienił barwy, choć jeszcze chwilę temu zarzekał się, że nic takiego miejsca mieć nie będzie. Owi politycy zaczęli więc publicznie kreować się na dobrodusznych liberałów, którzy pragną zredukować koszty życia ciemiężonym kupcom z wrocławskich targowisk, a także przy okazji wszystkim wrocławianom. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda to pięknie i nic tylko przyklasnąć takiej inicjatywy. W końcu znalazł się ktoś, kto chce mniejszych danin. Cudownie. Ale jest jedno małe „ALE” oraz kilka pomniejszych. Hipokryzja i demagogia- taki obraz wyłania się z podsumowania.

Należy zadać najważniejsze pytanie: „ALE kto wprowadził tę daninę?”

Cofnijmy się więc do 26 listopada 2015 roku. XVIII sesja Rady Miasta Wrocławia, punkt 11 sesji: głosowanie dot. opłaty targowej. Paragraf pierwszy uchwały:

„1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Wrocławia.

 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.”

Wynik głosowania nie pozostawia wątpliwości. Uchwała wchodzi w życie. 32 głosy „ZA”, nikt nie był przeciw.

Jak głosowali radni Nowoczesnej?

 1. Piotr Uhle, Przewodniczący Klubu- ZA
 2. Agnieszka Kędzierska- ZA
 3. Paweł Rańda- ZA
 4. Razik-Trziszka Magdalena- ZA
 5. Galant Dorota- nieobecna
 6. Hanczarek Tomasz- głos nieoddany.

.Nowocześni .Hipokryci? Kto stoi za wprowadzeniem opłaty targowej?

Czyli radni Nowoczesnej zdecydowali o wprowadzeniu opłaty targowej we Wrocławiu. A teraz zgrywają ludzi, którzy chcą tę opłatę znieść. Zgodnie z regułą „stwórz problem, rozwiąż go i zbierz poparcie”. Należy powiedzieć to wprost: radni Nowoczesnej są hipokrytami. Nie minął nawet rok od decyzji, którą oni sami podjęli, a teraz próbują kreować się na wybawicieli.  Jeśli faktycznie politykom Nowoczesnej tak bardzo zależało na zniesieniu opłaty targowej, to czemu sami ją na kupców nałożyli? Przypomnijmy ustawodawca przewidział możliwość fakultatywnego wprowadzania opłaty targowej. Wrocławscy radni, w tym radni Nowoczesnej, postanowili taką opłatę wprowadzić. Ciekawe czy przy zbiórce podpisów od handlarzy chwalą się tym faktem?

I pytanie kolejne „Ale czy tym radnym na pewno zależy na obniżce kosztów życia wrocławian?”.

Wróćmy więc do 21 stycznia 2016 roku. To właśnie wtedy „nowocześni” radni zdecydowali o 16% podwyżce opłaty za wodę i ścieki. Skoro tak zależy im na dobru wrocławian, to czemu nie zaproponowali niższej podwyżki? Np. 4-5%? Albo w ogóle żadnej. Wszak z wyników finansowych MPWiK za 2015 rok wynikał zysk netto z działalności w kwocie ok. 24 mln zł. A MPWiK jest spółką miejską, która realizuje cel publiczny, jako więc publiczna spółka nie powinna ślepo dążyć do maksymalizacji zysku, lecz do optymalizacji. Czy wtedy radni Nowoczesnej się sprzeciwili? Nie. Wtedy rozkład głosów radnych Nowoczesnej układał się następująco:

 1. Piotr Uhle, Przewodniczący Klubu- ZA podwyżką opłat o 16%.
 2. Agnieszka Kędzierska- ZA podwyżką opłat o 16%.
 3. Paweł Rańda- ZA podwyżką opłat o 16%.
 4. Razik-Trziszka Magdalena- ZA podwyżką opłat o 16%.
 5. Galant Dorota- ZA podwyżką opłat o 16%.
 6. Hanczarek Tomasz- ZA podwyżką opłat o 16%.

.Nowocześni .Hipokryci? Czyli kto wprowadził 16% podwyżkę opłat.

Teraz jednak politycy Nowoczesnej kreują się na obrońców portfeli wrocławian. Twierdzą, że zniesienie opłaty targowej bezpośrednio przełoży się na spadek cen na targach. Niestety jest to demagogia i populizm w najbardziej skrajnej formie. Dlaczego? Bo się nie przełoży. Po pierwsze opłata targowa to jest bardzo mały koszt. Najczęściej od 1 zł do 10 zł. Czy oszczędzenie 10 złotych przez sprzedawcę będzie oznaczać więc masową obniżkę cen towarów? Raczej nie.

Nie zapomnijmy też o fakcie, że handlarze na targach najczęściej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3%. Duża część z nich nie płaci więc wcale podatku dochodowego, gdyż od podatku odliczają oni część kosztu ubezpieczenia zdrowotnego. Czyli gdy taki handlarz osiągnie 8 tys. przychodu miesięcznie, to jeszcze nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego.

I w tym miejscu warto zadać kolejne pytanie: „ALE kto za to zapłaci?”

Wrocławianie.

Przychód z opłaty targowej to ok. 1,5 mln zł. Koszt obsługi to ok. 0,5 mln zł. Oznacza to zysk netto dla miasta ok. 1 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że opłatę targową płaci się w mieście, w którym dochodzi do handlu. Natomiast podatek dochodowy w miejscu zamieszkania handlarza. A teraz warto przyjrzeć się tablicom rejestracyjnym handlarzy. Często są to mieszkańcy gmin ościennych. Kogo więc zwolnilibyśmy z opłaty targowej? W dużej części ludzi spoza Wrocławia. Kto by więc za to zapłacił? Wrocławianie. To mieszkańcy naszego miasta ponieśliby bezpośredni koszt. Redukcja zysku miasta o 1 mln zł oznacza więc mniejszą liczbę środków na inwestycje i usługi służące wrocławianom.

O co więc naprawdę chodzi?

O PR, polityczny teatr, a także zabicie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ale „dlaczego” zapytacie.

Politycy Nowoczesnej postanowili wykorzystać obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Jednak przypomnijmy, że są oni w większościowej koalicji rządzącej Wrocławiem. Zamiast więc samodzielnie złożyć odpowiedni projekt uchwały na Radę Miasta, a wcześniej po prostu przeprowadzić szerokie konsultacje nad projektem, to postawili na PR-owy teatr. Partycypacja społeczna nie polega na tym, że obywatele podpisują się pod uchwałą stworzoną w zaciszu gabinetów, lecz uczestniczą w jej powstawaniu. Radni powinni więc ogłosić konsultacje społeczne, a następnie po ich zakończeniu wykorzystać swoje uprawnienia i złożyć odpowiedni projekt uchwały. Skoro tworzą koalicję rządzącą, to mają wystarczającą siłę, aby taki projekt bez problemu został zaakceptowany podczas sesji Rady Miasta. Przy okazji więc wychodzi na to, że radni koalicji chcieli nam udowodnić, że próg ok. 5 tys. podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców jest niski i łatwo zebrać taką liczbę podpisów. A przypomnijmy, że to radni Nowoczesnej są największymi orędownikami większego progu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Oczywiście przy zbiórce podpisów najprawdopodobniej chcieli wykorzystać swoje urzędnicze położenie. Przyświeca więc im cel zabijania oddolnych obywatelskich inicjatyw, a przy okazji pragną ogrzać się w populistycznym ciepełku osób, które chcą obniżać podatki.

Czy radni Nowoczesnej chcą obniżki podatków, czy są pro-obywatelscy? Podsumujmy:

 • To radni Nowoczesnej własnymi rękami ustanowili opłatę targową w obowiązujących stawkach.
 • To radni Nowoczesnej głosowali za 16% podwyżką opłat za wodę i ścieki.
 • To radni Nowoczesnej byli przeciwko niższym progom obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Fakty mówią sami za siebie. Wnioski pozostawiam wrocławianom.

Pozdrawiam,

Tomasz Owczarek