Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

Wrocław miastem zrównoważonego transportu.

System komunikacyjny Wrocławia jest dzisiaj w stanie przedzawałowym. Zatory występują nie tylko na głównych arteriach w centrum miasta, ale także na drogach dojazdowych  i osiedlowych uliczkach. Udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i uzdrowienie komunikacji publicznej to nasze priorytety.

 1. Wydatki na lokalny transport zbiorowy, bez zadań inwestycyjnych w rozbudowę sieci, będą stanowić co najmniej 10% budżetu miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2018 r. zaplanowano na ten cel ok. 406 mln zł, co stanowi ok. 9% budżetu. Jest to wskaźnik najniższy spośród dużych polskich miast. Uważamy, że w kolejnych latach należy te środki systematycznie zwiększać, gdyż dobrze dofinansowana komunikacja miejska, to dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. A atrakcyjna i dobrze funkcjonująca komunikacja miejska, to mniejsze korki, spadek zanieczyszczenia powietrza  i wzrost jakości życia oraz zdrowia mieszkańców.

 1. Transportowa złotówka za złotówkę, czyli złotówka wydana na transport samochodowy oznacza również złotówkę na transport zbiorowy.

Ujmując w wydatkach na transport także budżet inwestycyjny, powinniśmy dążyć do zasady transportowej złotówki za złotówkę, czyli równoważyć wydatki między transportem samochodowym
i transportem zbiorowym. Obecnie komunikacja miejska jest niedofinansowana, a przez to nieefektywna
i nieatrakcyjna, dlatego należy zwiększać nakłady na ten cel. Z drugiej strony należy pamiętać
o kierowcach i nie popadać  w skrajność, aby nie utrudniać życia wrocławianom, którzy muszą korzystać
z samochodów. Poniżej rozwijamy, na jakie cele w szczególności powinny iść środki finansowe, aby zrealizować ten cel.

 1. Rozwój sieci tramwajowej i autobusowej.

W latach 2014-2018 nie został, ani już nie zostanie, otwarty ani jeden metr nowego torowiska. Efektem jest przyrost ruchu samochodowego, a w konsekwencji narastający paraliż komunikacyjny i niewydolność wrocławskiego systemu transportu. Uważamy, że należy to diametralnie zmienić poprzez następujące działania:

a) Lata 2019-2022: jeden rok – otwarcie co najmniej jednej nowej linii tramwajowej.

 • Dokończymy realizacje tras tramwajowych:

– na Nowy Dwór (docelowo na Muchobór Wielki),

– przez Popowice,

– przez ul. Hubską.

 • Powstaną nowe linie:

– na Jagodno;

– Swojczyce;

– Ołtaszyn z przedłużonym projektem do granic miasta;

 • Rozpoczniemy proces inwestycyjny budowy nowych tras tramwajowych na:

– Psie Pole;

– Maślice.

b) Budowa nowej zajezdni tramwajowej oraz rozbudowa zajezdni tramwajowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 209

Rozwój sieci tramwajowej będzie niemożliwy bez rozbudowy zaplecza technicznego, nowych hal postojowych i przeglądowo – naprawczych. Obecne rezerwy wynoszą jedynie kilkanaście miejsc postojowych, dlatego inwestycja jest niezbędna
w obliczu planu zakupu nowych tramwajów.

c) Zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego.

Komunikacja miejska musi być komfortowa o każdej porze roku, a także w pełni przystosowana dla osób z ograniczoną mobilnością. Planujemy zakup co najmniej 90 nowych tramwajów spełniających takie warunki. Będziemy systematycznie wymieniać stare autobusy na pojazdy z napędem elektrycznym, a także stawiać takie wymagania podwykonawcom usług transportowych. Jest to istotny element poprawy jakości zarówno komunikacji zbiorowej, jak i środowiska.

d) Wzrost częstotliwości i koordynacji funkcjonowania MPK oraz remarszrutyzacja.

Wielu wrocławian rezygnuje z transportu publicznego z powodu zbyt rzadkich i niepunktualnych odjazdów oraz niefunkcjonalnego systemu przesiadkowego. Lepsza koordynacja, a także wzrost liczby kursów, pozwoli zmienić tę sytuację. Oprócz wspomnianych inwestycji, niezbędna do tego będzie remarszrutyzacja, czyli projekt zmiany siatki połączeń. Przeprojektowanie niektórych tras zoptymalizuje wykorzystanie taboru i systemu komunikacyjnego.

e) Uproszczenie taryfy komunikacyjnej.

 • Zlikwidujemy oddzielną taryfę biletową dla autobusów pospiesznych oraz nocnych. Obecnie widoczny jest trend spowalniania autobusów pospiesznych, ponadto różnica w cenie biletów jest bardzo niska. Po zniesieniu taryfy pospiesznej powinna zostać wyłącznie taryfa normalna i ulgowa.
 • Połączymy funkcjonalność biletów jednorazowych oraz czasowych tak, aby bilet był ważny
  w pojeździe w którym został skasowany niezależnie od czasu trwania przejazdu lub był ważny przez określony czas, jeśli zostanie dokonana przesiadka. Obecnie pasażerowie nie mają możliwości decyzji w trakcie podróży, a jako użytkownicy komunikacji miejskiej wiemy, że taka zmiana ułatwiłaby korzystanie z MPK.

f) Wzrost nakładów na remont torowisk połączony z rewitalizacją ulic oraz wzrost nakładów na bieżące utrzymanie. Zmodyfikujemy również zmianę sposobu utrzymywania torowisk. Szlifowania torowisk powinny być regularne, dzięki czemu wzrośnie komfort podróży, a tramwaje cichsze

g) Wsparcie rozwoju Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R przy stacjach kolejowych.

h) Dalszy rozwój systemu Parkuj i Jedź, czyli budowa zintegrowanych z komunikacją miejską parkingów P&R –
w szczególności przy liniach na trasach wlotowych do Wrocławia

i) Ułatwienie dostępu do transportu zbiorowego osobom z ograniczoną mobilnością in. poprzez przebudowę peronów, np. na Rondzie Reagana czy ulicy Szewskiej.

j) Priorytet dla komunikacji zbiorowej w systemie ITS. Wzrost częstotliwości, punktualności, niezawodności, a więc także komfortu i atrakcyjności komunikacji zbiorowej będzie możliwy jedynie wówczas, gdy pojazdy MPK będą miały priorytet.

 1. Rozbudowa systemu drogowego miasta oraz poprawa nawierzchni dróg.

Nie zamierzamy utrudniać życia kierowcom, dla których samochód jest dzisiaj jedynym realnym środkiem transportu do pracy, przewiezienia dzieci na zajęcia i w miarę bezpiecznego powrotu do domu. Mamy świadomość, że znaczna część wrocławian nigdy nie zrezygnuje z poruszania się samochodami, gdyż tylko w ten sposób mogą realizować swoje potrzeby oraz interesy – zawodowe i prywatne. A nawet najbardziej rozwinięta komunikacja zbiorowa tego nie zmieni. Dlatego wśród priorytetów inwestycyjnych na przyszłą kadencję jest realizacja następujących inwestycji:

a) Budowa północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. Obecne władze Wrocławia deklarowały realizację odcinka od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego już w obecnej kadencji. Jednak konkretnych działań wciąż brak. Dlatego, jeśli inwestycja ta nie zostanie zrealizowana, to my ją ukończymy. Co więcej, zaprojektujemy i rozpoczniemy proces inwestycyjny dotyczący odcinka od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego.

b) Budowa Łącznika Świebodzkiego odciążającego Plac Orląt Lwowskich łączącego ulicę Grabiszyńską z ulicą Robotniczą;

c) Budowa obwodnicy Muchoboru Wielkiego (Oś Inkubacji);

d) Przebudowa oraz poprawa nawierzchni ulic osiedlowych.

 1. Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców.

Każdy użytkownik wrocławskich dróg posiada świadomość wielu miejsc z absurdalną organizacją ruchu, a także powodujących spadek bezpieczeństwa. Stąd proponujemy wprowadzenie programu likwidacji absurdów drogowych, który obejmowałby takie działania, jak np.:

 • Analizę efektywności funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Na przykładach Krakowa oraz Poznania wiemy, iż istnieją miejsca, gdzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej może przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców, a co więcej usprawnia płynność ruchu. Należy więc przeanalizować wprowadzenie takich rozwiązań we Wrocławiu.
 • Analizę organizacji ruchu, której efektem będzie przebudowa skrzyżowań, dróg, tak aby zwiększać bezpieczeństwo oraz upłynniać ruch. Nie ma jednego uniwersalnego dobrego rozwiązania, które rozwiązywałoby problemy komunikacyjne w ten sam sposób w różnych miejscach. W niektórych lokalizacjach będzie oznaczać to budowę rond,
  w innych zastosowanie świateł, a jeszcze w innych zastosowanie odpowiednich znaków lub ich brak.
 • Tworzenie lewoskrętów, które nie zaburzają ruchu samochodowego i komunikacji zbiorowej, np.
  w relacji ul. Pułaskiego- Kościuszki.
 1. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i drogowego.

Wszystkim nam zależy, aby we Wrocławiu żyło się bezpiecznie. Dlatego powinniśmy zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo. Oznacza to nakłady na przebudowę skrzyżowań, ulic, tworzenie śluz dla pieszych itd..
W szczególności zadbamy o oświetlenie poboczy, chodników oraz przejść dla pieszych – w pierwszej kolejności w okolicach szkół i innych placówek edukacyjnych. Poprawimy oznakowanie skrzyżowań,
a także rozpoczniemy akcję promocji pozytywnych zachowań, jak np. jazda na suwak czy przepuszczanie pieszych.

 1. Kontynuacja rozbudowy sieci rowerowej oraz wzrost nakładów na Program Ruchu Pieszego.

Nie poprawimy bezpieczeństwa ani nie usprawnimy całego systemu transportowego Wrocławia bez rozwoju sieci rowerowej oraz programu budowy i poprawy jakości chodników w mieście.

 • Każdy z nas jest pieszym i w interesie każdego z nas jest, aby chodniki były równe,
  o odpowiedniej nawierzchni i dobrze oświetlone. Niestety na bardzo wielu osiedlach jakość chodników pozostawia wiele do życzenia, co skutecznie utrudnia wrocławianom poruszanie się po mieście – w szczególności osobom niepełnosprawnym i starszym oraz ludziom z wózkami. Co więcej na osiedlach peryferyjnych realnym problemem jest brak chodników. Dlatego absolutnym priorytetem w Programie Ruchu Pieszego będzie budowa chodników tam, gdzie ich jeszcze nie ma, a są mieszkańcom niezbędne.
 • Będziemy kontynuować rozwój sieci rowerowej, a także podtrzymamy projekt roweru miejskiego. Jest to istotny element usprawniania systemu zbiorowego, redukcji ruchu samochodowego oraz poprawy jakości środowiska miasta.
  W szczególności skupimy się na uzupełnianie lub rozbudowę sieci rowerowej na osiedlach peryferyjnych miasta, gdzie wciąż często brakuje ścieżek rowerowych.

#ProgramDlaWrocławian

 

prof. Alicja Chybicka

                                                                                  Obywatelska kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Tomasz Owczarek

Wrocławski Ruch Obywatelski

Piotr Palacz

Platforma Obywatelska

Patryk Wrona

Wrocławski Ruch Obywatelski

Sebastian Lorenc

Platforma Obywatelska