My się zimy nie boimy i na rowerze jeździmy!

Ministra też się nie boimy i zachęcamy do skorzystania z roweru. To żadna choroba ani marksistowski wynalazek, a przysłuży się zdrowiu i środowisku!

Jeden z założycieli naszego Stowarzyszenia Paweł Ziarko dzieli się swoimi doświadczeniami i radzi jak się ubrać:

” Włożyłem rękawice narciarskie, ubranie termoaktywne, na szyję założyłem komin. Pod koniec musiałem ten komin zdjąć, gdyż nawet nieco się zgrzałem. Nie ma złej temperatury na rower, jest tylko złe ubranie – kwituje Paweł Ziarko.”

Zaprzyjaźniona Akcja Miasto także radzi, jak zimę spędzić na dwóch kółkach: http://www.akcjamiasto.org/zimanarowerze/

Panie ministrze Witoldzie Waszczykowski, polecamy!

Więcej: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35751,19428472,rowerzysci-deklaruja-pomoc-dla-ministra-waszczykowskiego.html?disableRedirects=true

WBO 2016 na start!

Ale ten czas leci. Dopiero co konsultowaliśmy zasady, a już dziś zaczyna się nowa edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016!

Nabór potrwa od 4 stycznia do 2 marca 2016. Od tego roku prawo głosu w WBO otrzymała również młodzież od 16 roku życia. Miasto zostało podzielone na 14 rejonów, a w każdym z nich do rozdysponowania jest 1,5 mln zł. Oprócz tego jest jeszcze 4 miliony zł na projekty ogólnomiejskie. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. zł i projekty duże do 750 tys. zł, a projekty ogólnomiejskie do 1 mln zł. Projekty ogólnomiejskie to takie, które realizowane będą na przynajmniej dwóch rejonach, albo takie, których charakter będzie ponad lokalny. O tym, czy projekt jest rejonowy czy ogólnomiejski, decydują sami liderzy.

Według nas to zmiany na lepsze. Zwycięskie projekty będą bardziej równomiernie rozłożone w całym mieście. Mniejsze powinny mieć większe szanse. Ale ostatecznie i tak zweryfikuje to rzeczywistość.

My jak zwykle zachęcamy do uczestnictwa w WBO, składania projektów, a później głosowania. Sami zapewne zgłosimy kilka projektów. Jeśli można zdecydować o zmianach w najbliższym otoczeniu, bez patrzenia na urzędników, to grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji!

Odpowiedź w sprawie sugerowanych zmian dot. dostępności sali sesyjnej

30 listopada 2015 przekazaliśmy pismo do Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych z propozycjami wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. (podgląd do złożonego pisma: https://drive.google.com/…/0BzUCQopV-a8UYkxuTl96dTdaV…/view…) Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora Biura Rady Miejskiej, która nas raduje:

„(…) Chcemy aby ten pakiet dostępności [dla osób niepełnosprawnych- dop. red.] mógł być stale poszerzany. Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych konsultuje obecnie kolejne rozwiązania z gronem ekspertów- w tym z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Kozłowskim – w obszarze, o którym wspominają Państwo w swoim piśmie.

Odnosząc się do wskazanych propozycji miło mi poinformować, że na rok 2016 planowane jest wykonanie prac, które, bez konieczności radykalnej przebudowy wnętrza sali sesyjnej, zwiększą jej dostępność w zakresie przez Państwa wspomnianym. Planowany jest montaż pętli indukcyjnej, a także doposażenie widownie w urządzenia, które w znaczący sposób polepszą widoczność i słyszalność obrad Rady. Możliwa będzie także drobna zmiana w postaci podświetlenia schodka na widowni.

Wszystkie przedsięwzięcia poprzedzone zostaną, za pośrednictwem Pana Bartłomieja Skrzyńskiego, konsultacjami z reprezentantami środowiska osób niepełnosprawnych”.

Dobrą pracę lubimy i lubimy ją chwalić, tak trzymać i nie spoczywać na laurach!
Odpowiedź ws. pisma z 30.11.2015

Podsumowanie konsultacji dot. WBO

Miasto przygotowało podsumowanie konsultacji dotyczących Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w których także uczestniczyliśmy. I trzeba przyznać jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, gdyż wiele naszych uwag i sugestii jest uwzględnionych w planowaniu edycji na rok 2016.

Trzeba w ogóle przyznać, że konsultacje były bardzo dobrze zorganizowane oraz stały na naprawdę wysokim i merytorycznym poziomie. Oby tak dalej, a projekt WBO będzie się tylko rozwijał! Emotikon smile

Najważniejszy element, to podział WBO na rejony:

„Planuje się podział Wrocławia na 14 rejonów, składających się z kilku osiedli każdy. Podstawą zaproponowanego podziału jest umożliwienie współpracy pomiędzy mieszkańcami osiedli i realizowanie przez nich wspólnych celów. Podział zapewni równomierne rozłożenie inwestycji WBO na mapie miasta, będzie zachętą do zawiązywania koalicji, tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.”

Plan podziału Wrocławia na rejony zawarty jest w poniższym linku.

Z tego względu na każdy rejon będzie do rozdysponowania 1,5 mln zł. A 4 miliony będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie.

Zmianie ulegną także progi.
Rejonowe:
Mały – do 250 tys. zł
Duży – do 750 tys. zł

Na projekty ogólnomiejskie projekty do 1 mln zł.

Te liczby natomiast przełożą się na co najmniej po 4 projekty w rejonie i co najmniej 4 projekty ogólnomiejskie. To bardzo dobra wiadomość, gdyż wygrane projekty będą zrównoważenie zlokalizowane w każdym rejonie. Skorzysta więc cały Wrocław.

Ustalono też zasady, co z niewykorzystanymi środkami w rejonie (gdy budżet to 1,5 mln zł, a zostanie niewykorzystanych np. 100 tys. zł):

„W pierwszej kolejności do wykorzystania na projekty rezerwowe w danych rejonach, w których pojawią się wolne środki. Zostanie z nich zrealizowany kolejny na liście – wedle uzyskanych głosów – projekt mały bądź duży. W drugiej kolejności – jeśli w pulach rejonowych pojawią się niewykorzystane środki, zostaną one przeniesione do puli ogólnomiejskiej i zostanie zrealizowany kolejny projekt na liście ogólnomiejskiej – wedle uzyskanych głosów.”

Więcej: https://www.wroclaw.pl/ocen-wbo2015/wstepne-podsumowanie-konsultacji-w-sprawie-wbo

1 3 4 5 6 7 8