WRO proponuje nową taryfę opłat MPK!

„Szanowny Panie Prezydencie,

jako stowarzyszeniu zależy nam na poprawianiu jakości życia mieszkańców Wrocławia. W tym celu proponujemy pewne usprawnienia dotyczące transportu zbiorowego. Według naszej opinii przy nieznacznym koszcie działania te są w stanie sprawić, że komunikacja miejska będzie bardziej przystępna.

Naszym zdaniem:

  1. należy połączyć funkcjonalność biletów jednorazowych (ważnych w pojeździe) oraz czasowych (30, 60, i 90-minutowych). Wystarczy zmienić zapis w uchwale Rady Miejskiej tak, aby bilet był ważny w pojeździe w którym został skasowany niezależnie od czasu trwania przejazdu lub był ważny przez określony czas jeśli zostanie dokonana przesiadka. Obecnie pasażerowie nie mają możliwości decyzji w trakcie podróży, mimo że koszt biletu 30-minutowego i jednorazowego jest taki sam;
  2. należy znieść oddzielną taryfę biletową dla autobusów pospiesznych oraz nocnych. Obecnie widoczny jest trend spowalniania autobusów pospiesznych, ponadto różnica w cenie biletów jest bardzo niska. Po zniesieniu taryfy pospiesznej powinna zostać wyłącznie taryfa normalna. Wprowadzenie jednej taryfy dla przejazdów normalnych i pospiesznych przyczyni się do poprawy wizerunku komunikacji miejskiej;
  3. należy znieść opłatę za bagaż podręczny. Obecnie nikt nie egzekwuje opłat za brak biletu na bagaż, kontrolerzy nie są wyposażeni w miarki z homologacją, a liczba sprzedanych biletów miesięcznych na bagaż jest znikoma. Równocześnie zalecamy dodanie zapisu, że kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli miałby on w znacznym stopniu utrudniać widoczność lub przeszkadzać innym pasażerom. Należy ustalić piramidę pierwszeństwa, tak by z przejazdu w przypadku ograniczonej przestrzeni korzystali najpierw niepełnosprawni, następnie rodzice z wózkami, następnie osoby z większym bagażem
    i rowerzyści;
  4. należy poszerzyć taryfę biletową o bilety 180- oraz 365-dniowe. Cena biletu 180-dniowego powinna wynosić nie więcej niż 430 zł za bilet normalny imienny na wszystkie linie. Cena biletu 360-dniowego powinna wynosić nie więcej niż 850 zł za bilet normalny imienny na wszystkie linie. Wprowadzenie nowych biletów jest bardzo proste, a znacznie ułatwi korzystanie z komunikacji zbiorowej Wrocławianom, którzy korzystają z niej przez cały rok. Proponowaną szczegółową tabelę opłat prezentujemy poniżej;
  5. należy poszerzyć taryfę biletową o bilet 15-minutowy w cenie 2 zł za bilet normalny. Bilet taki ułatwiłby skorzystanie z krótkich przejazdów. Bilet ten byłby wyłączony z zasady ważności
    w pojeździe w którym zostałby skasowany, jako że jego główną funkcjonalnością miałoby być przemieszczanie się na niewielkie odległości (3-4 przystanki).

 

Są to drobne działania, które poprawią wizerunek i dostępność komunikacji miejskiej we Wrocławiu, przy znikomym koszcie ze strony miasta. Taryfa opłat stanie się prostsza i bardziej przejrzysta, a pasażerowie chętniej wsiądą do miejskiego pojazdu. Przyczyni się to do spadku liczby samochodów na ulicach i do lepszego wykorzystania taboru. W związku z tym prosimy o jak najszybsze zajęcie się powyższymi postulatami oraz ich wdrożenie.

Z poważaniem,

Patryk Wrona”

Proponowana taryfa opłat

Podwyżka opłat za wodę i ścieki o 16%!

Rada Miasta Wrocławia głosami radnych Prezydenta Rafała Dutkiewicza zdecydowała o podwyżce opłat za wodę o drastyczne 16%! 21 ZA, 16 PRZECIW. Pamiętajcie o tym na wyborach.

Poniżej argumentacja radnych: „podwyżka jest dobra, bo wrocławianie będą bardziej szanować wodę, mniej jej używać, a więc i oszczędzać”. (!)

Ważna sesja, WRO jest tutaj! Będzie 16% podwyżki za wodę?

Właśnie trwa ważna sesja Rady Miasta Wrocławia. Dziś bardzo ważne głosowania. Najważniejsze, które dotknie wszystkich mieszkańców, czyli decyzja o AŻ 16-sto % podwyżki cen za wodę i ścieki!

Druga istotna kwestia. Głosowanie nad decyzją o przeniesieniu Gimnazjum nr 20. Mieszkańcy protestują, co prezentuję na zdjęciach. Mieszkańcy dowiedzieli się o takim planie ok. tygodnia temu i to całkowicie przez przypadek z ulotki prywatnej organizacji katolickiej. To już samo w sobie jest skandalem,by nawet nie poinformować użytkowników szkoły o tak ważnej zmianie. Jak zwykle zabrakło możliwości dialogu z władzami. Może mają na tyle mocne argumenty, które mieszkańców by przekonały. Niestety nawet nie było szansy. Dzisiaj protestują z prośbą o przeniesienie głosowania na inny termin i podjęcie dialogu. Choć naturalnie nikt nie chce tworzenia molochów edukacyjnych. Co więcej w ostatniej edycji lokalna społeczność wygrała projekt na przebudowę przyszkolnej infrastruktury sportowej. Teraz szkołę ma przejąć w zarządzanie prywatna katolicka szkoła. A gdyby wcześniej te plany były znane, to może mieszkańcy by odpuścili projekt przy tej szkole,tak by inwestycję przeprowadziła ta nowa organizacja?

Poniżej zdjęcia protestujących mieszkańców w sprawie przeniesienia gimnazjum nr 20:

Protest rodziców gim 20 Protest rodziców likwidacja gim 20

WRO ocenia rowerowy 2016 rok.

2015 rok to był dobry rok dla rowerów we Wrocławiu. Zgadzacie się?

P. Ziarko: Wrocław w zeszłym roku zrobił spory krok naprzód, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową. Zostało załatanych wiele dziur, a sporo fragmentów zostało uporządkowanych (na przykład ul. Legnicka). Sieć dróg rowerowych układa się powoli w spójną sieć, choć pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Warto podkreślić, że inwestycje ułatwiające życie rowerzystom mogą być bardzo tanie, jak np. zmiana oznakowania przy Św. Antoniego, umożliwiająca jazdę w obu kierunkach. Bardzo ważną kwestią jest też fakt, że wiele inwestycji zostało wreszcie zaprojektowanych w bardziej przemyślany sposób – to zasługa przede wszystkim środowisk rowerowych, które naciskały na urzędników i zgłaszały własne projekty.

„Podobną opinię ma Daniel Chojnacki, który w kontekście ubiegłorocznego budżetu wymienia takie projekty, jak drogi dla rowerów na ul. Piłsudskiego, tor do jazdy rowerem Pumptrack, utworzenie tras na wałach Ślęzy czy trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze Wielkim łączący ulicę Trawową z rondem Rotmistrza Pileckiego.

-Dodatkowo przegłosowane zostały doświetlenia i naprawy niektórych tras. Projekt Rowerowy Wrocław II nie został przegłosowany, choć zabrakło mu jedynie około 500 głosów. Tak czy inaczej, analizując liczbę głosów oddanych na projekty rowerowe Wrocławski Budżet Obywatelski pokazuje ogromne poparcie mieszkańców miasta dla rozwoju ruchu rowerowego – powiedział nam Daniel Chojnacki.”

Więcej: http://wdolnymslasku.pl/artykuly/3605-dobry-rok-dla-rowerzystow

Kontrola obietnicy: zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego al. Hallera

Dzisiaj otrzymaliśmy od radnego z Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek studium przypadku (nie)spełnionej obietnicy z kampanii wyborczej przez Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Minął termin, który Pan Prezydent sam sobie wyznaczył na jej realizację więc radny Bartosz Senderek postanowił zweryfikować ową realizację.

„Mowa o obietnicy:

Drobne zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2015 r.: zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego al. Hallera 95-135

Podwórka przy Hallera są jednym z wielu „nierozwiązywalnych” problemów Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Mieszkańcy od lat skarżą się na zły stan leciwej nawierzchni brukowej, na nierówne podłożę, które przy nawet niewielkich opadach zamienia się w małe jeziorka utrudniające przemieszczenie z jednej strony podwórka na drugą.

(…) Minął termin, który Pan Prezydent sam sobie wyznaczył, czas więc sprawdzić „postęp robót” na Hallera.

Podwórka stoją jak stały, nawierzchnia nadal przypomina „krajobraz księżycowy”, a kontenery na odpady segregowane wciąż nie mieszczą się w osłonach śmietnikowych, a często w tym co po nich pozostało. Przez okrągły 2015 rok nikt nie widział tu ani koparki, ani nawet robotnika z łopatą.”

No cóż nie ma tu wiele do dodania i powtarzamy za radnym:

Panie Prezydencie, z przykrością musimy stwierdzić, że nie dotrzymał Pan swojej wyborczej obietnicy!

Więcej: http://senderek-wroclaw.blogspot.com/2016/01/jak-rafa-dutkiewicz-obietnicy-wyborczej.html

1 2 3 4 5 6 8