Oświadczenie WRO, 13.03.2017 r.

Wrocławski Ruch Obywatelski oświadcza, że na moment publikacji oświadczenia, tj. 13.03.2017 r., nie popiera kandydatury pani prof. Alicji Chybickiej na prezydenta Wrocławia. Przedstawiciele WRO uczestniczą w rozmowach mających na celu przedstawienie programu pani prof. Alicji Chybickiej oraz zapoznania się z kandydatką i nie wykluczają poparcia jej w przyszłości. Podkreślamy, że jesteśmy otwarci na rozmowy z kandydatami wszystkich organizacji, które chcą konstruktywnie dyskutować o przyszłości i wizji Wrocławia.  Równocześnie WRO oświadcza, że jest za zmianą polityki miasta na prokomunikacyjną, prospołeczną, proekologiczną i będzie przede wszystkim dążyć do realizacji postulatów, zmierzających w kierunku poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców miasta.

Z wyrazami szacunku,

członkowie Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego

Dodaj komentarz