Jaka przyszłość Rad Osiedli we Wrocławiu? Podyskutujmy.

Zapraszamy na panel dyskusyjny nt. przyszłości Rad Osiedli we Wrocławiu pt. „Posprzeczajmy się o Wrocław”, który odbędzie się 15 listopada 2016 roku w Sali sesyjnej Rady Miasta, ul. Sukiennice 9, od godz. 17.

W obliczu propozycji władz Wrocławia dotyczących zmian w ordynacji wyborczej do Rad Osiedli, zbliżających się wiosennych wyborów do Rad Osiedli oraz pojawiających się różnych koncepcji przyszłości funkcjonowania tych jednostek pomocniczych w naszym mieście, dostrzegamy potrzebę nawiązania wzajemnego dialogu w tych sprawach. Dlatego organizujemy otwarty panel dyskusyjny, podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł zabrać głos i przedstawić swój punkt widzenia, a także swoje sugestie dotyczące przyszłości Rad. W szczególności zapraszamy przedstawicieli Rad Osiedli we Wrocławiu, Rady Miasta oraz członków lokalnych społeczności.

Wyprzedzając potencjalne pytanie, dlaczego wydarzenie organizujemy tak szybko i w tak krótkim czasie?

Odpowiedzią są podjęte działania włodarzy Wrocławia w sprawie proponowanej zmiany ordynacji wyborczej do Rad Osiedli, o których opinia publiczna, w tym również my, dowiedziała się w zeszłym tygodniu z lokalnych mediów. Urzędnicy przewidzieli termin konsultacji do 17 listopada 2016 roku, a sam projekt uchwały ma być dyskutowany już podczas listopadowej sesji Rady Miasta, tj. 24.11.2016 r.. Wychodzimy z założenia, iż „nic o nas bez nas” i dlatego w kooperacji organizacji społecznych Wrocławski Ruch Obywatelski, OK Wrocław 2018, Inicjatywa WrObywatel oraz przedstawicieli miejskich radnych Platforma Obywatelska Wrocław organizujemy wspomniany panel dyskusyjny.

Podczas panelu zaprezentowane zostaną różne koncepcje przyszłości Rad Osiedli, w tym najnowsza propozycja Urzędu Miasta oraz propozycja reformy Rad Osiedli przedstawiona przez wspomniane wcześniej organizacje społeczne, którą przesyłamy w załączniku, a którą już wcześniej Państwu przesyłaliśmy.
Naturalnie prezentacje te stanowią jedynie wstęp do dyskusji.

Przewidywany program wydarzenia:
Termin: 15 listopada 2016, godz. 17

Miejsce: Sala sesyjna Rady Miasta, ul. Sukiennice 9, Wrocław

I część
Przedstawienie różnych koncepcji dot. przyszłości Rad Osiedli we Wrocławiu.

W tym propozycje Urzędu Miasta dot. zmian w ordynacji wyborczej do Rad Osiedli, a także koncepcja zmian w reformy opracowana przez wspomniane organizacje społeczne, przewidujące wdrożenie we Wrocławiu „modelu poznańskiego” opierającego się o 4 filary:
1. Ustanowienie budżetu inwestycyjnego dla każdej Rady Osiedla.
2. Wzrost środków finansowych do zagospodarowania przez Rady Osiedla do poziomu 1% budżetu miasta ogółem, z uwzględnieniem budżetu inwestycyjnego.
3. Nadanie Radzie Osiedla inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących osiedla.
4. Zwiększenie funkcji opiniodawczej Rad Osiedla.

II część

Moderowana, otwarta dyskusja osób obecnych na sali dot. przyszłości Rad Osiedli we Wrocławiu.

Zapraszamy serdecznie,

Inicjatywa WrObywatel
OK Wrocław 2018
Wrocławski Ruch Obywatelski
Platforma Obywatelska

Dodaj komentarz