Prośba o wysłuchanie publiczne ws. Gimnazjum nr 20

W imieniu Wrocławski Ruch Obywatelski, Damian Wojciech Dudała złożył Pismo – WRO-Rada Miejska-22.02.2016 pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, dr Jacka Ossowskiego, z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zabranie głosu podczas Sesji Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI w dniu 25 lutego 2016 r. w sprawie przeniesienia siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu.