WRO proponuje nową taryfę opłat MPK!

„Szanowny Panie Prezydencie,

jako stowarzyszeniu zależy nam na poprawianiu jakości życia mieszkańców Wrocławia. W tym celu proponujemy pewne usprawnienia dotyczące transportu zbiorowego. Według naszej opinii przy nieznacznym koszcie działania te są w stanie sprawić, że komunikacja miejska będzie bardziej przystępna.

Naszym zdaniem:

  1. należy połączyć funkcjonalność biletów jednorazowych (ważnych w pojeździe) oraz czasowych (30, 60, i 90-minutowych). Wystarczy zmienić zapis w uchwale Rady Miejskiej tak, aby bilet był ważny w pojeździe w którym został skasowany niezależnie od czasu trwania przejazdu lub był ważny przez określony czas jeśli zostanie dokonana przesiadka. Obecnie pasażerowie nie mają możliwości decyzji w trakcie podróży, mimo że koszt biletu 30-minutowego i jednorazowego jest taki sam;
  2. należy znieść oddzielną taryfę biletową dla autobusów pospiesznych oraz nocnych. Obecnie widoczny jest trend spowalniania autobusów pospiesznych, ponadto różnica w cenie biletów jest bardzo niska. Po zniesieniu taryfy pospiesznej powinna zostać wyłącznie taryfa normalna. Wprowadzenie jednej taryfy dla przejazdów normalnych i pospiesznych przyczyni się do poprawy wizerunku komunikacji miejskiej;
  3. należy znieść opłatę za bagaż podręczny. Obecnie nikt nie egzekwuje opłat za brak biletu na bagaż, kontrolerzy nie są wyposażeni w miarki z homologacją, a liczba sprzedanych biletów miesięcznych na bagaż jest znikoma. Równocześnie zalecamy dodanie zapisu, że kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli miałby on w znacznym stopniu utrudniać widoczność lub przeszkadzać innym pasażerom. Należy ustalić piramidę pierwszeństwa, tak by z przejazdu w przypadku ograniczonej przestrzeni korzystali najpierw niepełnosprawni, następnie rodzice z wózkami, następnie osoby z większym bagażem
    i rowerzyści;
  4. należy poszerzyć taryfę biletową o bilety 180- oraz 365-dniowe. Cena biletu 180-dniowego powinna wynosić nie więcej niż 430 zł za bilet normalny imienny na wszystkie linie. Cena biletu 360-dniowego powinna wynosić nie więcej niż 850 zł za bilet normalny imienny na wszystkie linie. Wprowadzenie nowych biletów jest bardzo proste, a znacznie ułatwi korzystanie z komunikacji zbiorowej Wrocławianom, którzy korzystają z niej przez cały rok. Proponowaną szczegółową tabelę opłat prezentujemy poniżej;
  5. należy poszerzyć taryfę biletową o bilet 15-minutowy w cenie 2 zł za bilet normalny. Bilet taki ułatwiłby skorzystanie z krótkich przejazdów. Bilet ten byłby wyłączony z zasady ważności
    w pojeździe w którym zostałby skasowany, jako że jego główną funkcjonalnością miałoby być przemieszczanie się na niewielkie odległości (3-4 przystanki).

 

Są to drobne działania, które poprawią wizerunek i dostępność komunikacji miejskiej we Wrocławiu, przy znikomym koszcie ze strony miasta. Taryfa opłat stanie się prostsza i bardziej przejrzysta, a pasażerowie chętniej wsiądą do miejskiego pojazdu. Przyczyni się to do spadku liczby samochodów na ulicach i do lepszego wykorzystania taboru. W związku z tym prosimy o jak najszybsze zajęcie się powyższymi postulatami oraz ich wdrożenie.

Z poważaniem,

Patryk Wrona”

Proponowana taryfa opłat