WBO 2016 na start!

Ale ten czas leci. Dopiero co konsultowaliśmy zasady, a już dziś zaczyna się nowa edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016!

Nabór potrwa od 4 stycznia do 2 marca 2016. Od tego roku prawo głosu w WBO otrzymała również młodzież od 16 roku życia. Miasto zostało podzielone na 14 rejonów, a w każdym z nich do rozdysponowania jest 1,5 mln zł. Oprócz tego jest jeszcze 4 miliony zł na projekty ogólnomiejskie. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. zł i projekty duże do 750 tys. zł, a projekty ogólnomiejskie do 1 mln zł. Projekty ogólnomiejskie to takie, które realizowane będą na przynajmniej dwóch rejonach, albo takie, których charakter będzie ponad lokalny. O tym, czy projekt jest rejonowy czy ogólnomiejski, decydują sami liderzy.

Według nas to zmiany na lepsze. Zwycięskie projekty będą bardziej równomiernie rozłożone w całym mieście. Mniejsze powinny mieć większe szanse. Ale ostatecznie i tak zweryfikuje to rzeczywistość.

My jak zwykle zachęcamy do uczestnictwa w WBO, składania projektów, a później głosowania. Sami zapewne zgłosimy kilka projektów. Jeśli można zdecydować o zmianach w najbliższym otoczeniu, bez patrzenia na urzędników, to grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji!

1 2