Kontrola obietnicy: zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego al. Hallera

Dzisiaj otrzymaliśmy od radnego z Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek studium przypadku (nie)spełnionej obietnicy z kampanii wyborczej przez Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Minął termin, który Pan Prezydent sam sobie wyznaczył na jej realizację więc radny Bartosz Senderek postanowił zweryfikować ową realizację.

„Mowa o obietnicy:

Drobne zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2015 r.: zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego al. Hallera 95-135

Podwórka przy Hallera są jednym z wielu „nierozwiązywalnych” problemów Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Mieszkańcy od lat skarżą się na zły stan leciwej nawierzchni brukowej, na nierówne podłożę, które przy nawet niewielkich opadach zamienia się w małe jeziorka utrudniające przemieszczenie z jednej strony podwórka na drugą.

(…) Minął termin, który Pan Prezydent sam sobie wyznaczył, czas więc sprawdzić „postęp robót” na Hallera.

Podwórka stoją jak stały, nawierzchnia nadal przypomina „krajobraz księżycowy”, a kontenery na odpady segregowane wciąż nie mieszczą się w osłonach śmietnikowych, a często w tym co po nich pozostało. Przez okrągły 2015 rok nikt nie widział tu ani koparki, ani nawet robotnika z łopatą.”

No cóż nie ma tu wiele do dodania i powtarzamy za radnym:

Panie Prezydencie, z przykrością musimy stwierdzić, że nie dotrzymał Pan swojej wyborczej obietnicy!

Więcej: http://senderek-wroclaw.blogspot.com/2016/01/jak-rafa-dutkiewicz-obietnicy-wyborczej.html