Odpowiedź w sprawie sugerowanych zmian dot. dostępności sali sesyjnej

30 listopada 2015 przekazaliśmy pismo do Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych z propozycjami wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. (podgląd do złożonego pisma: https://drive.google.com/…/0BzUCQopV-a8UYkxuTl96dTdaV…/view…) Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora Biura Rady Miejskiej, która nas raduje:

„(…) Chcemy aby ten pakiet dostępności [dla osób niepełnosprawnych- dop. red.] mógł być stale poszerzany. Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych konsultuje obecnie kolejne rozwiązania z gronem ekspertów- w tym z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Kozłowskim – w obszarze, o którym wspominają Państwo w swoim piśmie.

Odnosząc się do wskazanych propozycji miło mi poinformować, że na rok 2016 planowane jest wykonanie prac, które, bez konieczności radykalnej przebudowy wnętrza sali sesyjnej, zwiększą jej dostępność w zakresie przez Państwa wspomnianym. Planowany jest montaż pętli indukcyjnej, a także doposażenie widownie w urządzenia, które w znaczący sposób polepszą widoczność i słyszalność obrad Rady. Możliwa będzie także drobna zmiana w postaci podświetlenia schodka na widowni.

Wszystkie przedsięwzięcia poprzedzone zostaną, za pośrednictwem Pana Bartłomieja Skrzyńskiego, konsultacjami z reprezentantami środowiska osób niepełnosprawnych”.

Dobrą pracę lubimy i lubimy ją chwalić, tak trzymać i nie spoczywać na laurach!
Odpowiedź ws. pisma z 30.11.2015