Podsumowanie konsultacji dot. WBO

Miasto przygotowało podsumowanie konsultacji dotyczących Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w których także uczestniczyliśmy. I trzeba przyznać jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, gdyż wiele naszych uwag i sugestii jest uwzględnionych w planowaniu edycji na rok 2016.

Trzeba w ogóle przyznać, że konsultacje były bardzo dobrze zorganizowane oraz stały na naprawdę wysokim i merytorycznym poziomie. Oby tak dalej, a projekt WBO będzie się tylko rozwijał! Emotikon smile

Najważniejszy element, to podział WBO na rejony:

„Planuje się podział Wrocławia na 14 rejonów, składających się z kilku osiedli każdy. Podstawą zaproponowanego podziału jest umożliwienie współpracy pomiędzy mieszkańcami osiedli i realizowanie przez nich wspólnych celów. Podział zapewni równomierne rozłożenie inwestycji WBO na mapie miasta, będzie zachętą do zawiązywania koalicji, tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.”

Plan podziału Wrocławia na rejony zawarty jest w poniższym linku.

Z tego względu na każdy rejon będzie do rozdysponowania 1,5 mln zł. A 4 miliony będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie.

Zmianie ulegną także progi.
Rejonowe:
Mały – do 250 tys. zł
Duży – do 750 tys. zł

Na projekty ogólnomiejskie projekty do 1 mln zł.

Te liczby natomiast przełożą się na co najmniej po 4 projekty w rejonie i co najmniej 4 projekty ogólnomiejskie. To bardzo dobra wiadomość, gdyż wygrane projekty będą zrównoważenie zlokalizowane w każdym rejonie. Skorzysta więc cały Wrocław.

Ustalono też zasady, co z niewykorzystanymi środkami w rejonie (gdy budżet to 1,5 mln zł, a zostanie niewykorzystanych np. 100 tys. zł):

„W pierwszej kolejności do wykorzystania na projekty rezerwowe w danych rejonach, w których pojawią się wolne środki. Zostanie z nich zrealizowany kolejny na liście – wedle uzyskanych głosów – projekt mały bądź duży. W drugiej kolejności – jeśli w pulach rejonowych pojawią się niewykorzystane środki, zostaną one przeniesione do puli ogólnomiejskiej i zostanie zrealizowany kolejny projekt na liście ogólnomiejskiej – wedle uzyskanych głosów.”

Więcej: https://www.wroclaw.pl/ocen-wbo2015/wstepne-podsumowanie-konsultacji-w-sprawie-wbo