Odpowiedź w sprawie sugerowanych zmian dot. dostępności sali sesyjnej

30 listopada 2015 przekazaliśmy pismo do Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych z propozycjami wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. (podgląd do złożonego pisma: https://drive.google.com/…/0BzUCQopV-a8UYkxuTl96dTdaV…/view…) Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora Biura Rady Miejskiej, która nas raduje:

„(…) Chcemy aby ten pakiet dostępności [dla osób niepełnosprawnych- dop. red.] mógł być stale poszerzany. Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych konsultuje obecnie kolejne rozwiązania z gronem ekspertów- w tym z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Kozłowskim – w obszarze, o którym wspominają Państwo w swoim piśmie.

Odnosząc się do wskazanych propozycji miło mi poinformować, że na rok 2016 planowane jest wykonanie prac, które, bez konieczności radykalnej przebudowy wnętrza sali sesyjnej, zwiększą jej dostępność w zakresie przez Państwa wspomnianym. Planowany jest montaż pętli indukcyjnej, a także doposażenie widownie w urządzenia, które w znaczący sposób polepszą widoczność i słyszalność obrad Rady. Możliwa będzie także drobna zmiana w postaci podświetlenia schodka na widowni.

Wszystkie przedsięwzięcia poprzedzone zostaną, za pośrednictwem Pana Bartłomieja Skrzyńskiego, konsultacjami z reprezentantami środowiska osób niepełnosprawnych”.

Dobrą pracę lubimy i lubimy ją chwalić, tak trzymać i nie spoczywać na laurach!
Odpowiedź ws. pisma z 30.11.2015

Podsumowanie konsultacji dot. WBO

Miasto przygotowało podsumowanie konsultacji dotyczących Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w których także uczestniczyliśmy. I trzeba przyznać jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, gdyż wiele naszych uwag i sugestii jest uwzględnionych w planowaniu edycji na rok 2016.

Trzeba w ogóle przyznać, że konsultacje były bardzo dobrze zorganizowane oraz stały na naprawdę wysokim i merytorycznym poziomie. Oby tak dalej, a projekt WBO będzie się tylko rozwijał! Emotikon smile

Najważniejszy element, to podział WBO na rejony:

„Planuje się podział Wrocławia na 14 rejonów, składających się z kilku osiedli każdy. Podstawą zaproponowanego podziału jest umożliwienie współpracy pomiędzy mieszkańcami osiedli i realizowanie przez nich wspólnych celów. Podział zapewni równomierne rozłożenie inwestycji WBO na mapie miasta, będzie zachętą do zawiązywania koalicji, tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.”

Plan podziału Wrocławia na rejony zawarty jest w poniższym linku.

Z tego względu na każdy rejon będzie do rozdysponowania 1,5 mln zł. A 4 miliony będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie.

Zmianie ulegną także progi.
Rejonowe:
Mały – do 250 tys. zł
Duży – do 750 tys. zł

Na projekty ogólnomiejskie projekty do 1 mln zł.

Te liczby natomiast przełożą się na co najmniej po 4 projekty w rejonie i co najmniej 4 projekty ogólnomiejskie. To bardzo dobra wiadomość, gdyż wygrane projekty będą zrównoważenie zlokalizowane w każdym rejonie. Skorzysta więc cały Wrocław.

Ustalono też zasady, co z niewykorzystanymi środkami w rejonie (gdy budżet to 1,5 mln zł, a zostanie niewykorzystanych np. 100 tys. zł):

„W pierwszej kolejności do wykorzystania na projekty rezerwowe w danych rejonach, w których pojawią się wolne środki. Zostanie z nich zrealizowany kolejny na liście – wedle uzyskanych głosów – projekt mały bądź duży. W drugiej kolejności – jeśli w pulach rejonowych pojawią się niewykorzystane środki, zostaną one przeniesione do puli ogólnomiejskiej i zostanie zrealizowany kolejny projekt na liście ogólnomiejskiej – wedle uzyskanych głosów.”

Więcej: https://www.wroclaw.pl/ocen-wbo2015/wstepne-podsumowanie-konsultacji-w-sprawie-wbo

Pismo WRO ws. dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych

30 listopada 2015 r., w ramach działań Wrocławski Ruch Obywatelski, przekazaliśmy pismo do Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dostępności sesji dla osób z niepełnosprawnością i starszych. Na chwilę obecną odpowiedzi brak. Warto podkreślić, że na dzień złożenia pisma, przypada Wrocławski Dzień Osób Niepełnosprawnych. Zatem czekamy…

Do pobrania: Pismo – WRO-Rada Miejska – 30.11.2015(1)

Wobec przypadającego na dzień 30 listopada 2015 r. Wrocławskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, pragniemy zwrócić uwagę Rady Miejskiej Wrocławia na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie dostępności. Najważniejszym dokumentem, który nakłada na Polskę obowiązek zapewnienia dostępności osobom z każdym rodzajem niepełnosprawności jest, ratyfikowana 6 września 2012 r., Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nakłada ona obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Dodatkowo, ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r., reguluje zasady komunikowania się osób doświadczających stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w tzw. podmiotach zobowiązanych, m.in. w organach administracji publicznej.

W związku z powyższym, pragniemy zwrócić uwagę Rady Miejskiej na kilka kwestii w zakresie braku dostępności comiesięcznych sesji dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Przede wszystkim należy podkreślić brak dostępności sali sesyjnej. O ile sala dostępna jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, o tyle nie jest ona dostępna dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności, np. osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy osób starszych. Na sali sesyjnej jest bardzo złe nagłośnienie, co powoduje, że trudno czasem zrozumieć treść wypowiedzi, a nawet zlokalizować osobę wypowiadającą się.

Również akustyka w pomieszczeniu nie jest dostatecznie dobra. Dla osób, które mają trudności ze słuchem, dostęp do informacji jest mocno ograniczony, a niekiedy uciążliwy. Problem stanowi także brak możliwości dostępu do ekranów i nagłośnienia z poziomu widowni. Schodek, który znajduje się na widowni stanowi niebezpieczeństwo potknięcia się
ze względu na swoje niekorzystne usytuowanie oraz brak podświetlenia i oznakowania. Ponad to, transmisje on-line nie są dostępne dla osób mających trudności w odbiorze przekazu dźwiękowego.

Dlatego też, biorąc pod uwagę szeroko rozumianą dostępność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, a także osób starszych, proponujemy następujące rozwiązania:
1. Uzupełnienie transmisji on-line z sesji o napisy i/lub tłumacza języka migowego w dolnym, prawym rogu ekranu.
2. Umożliwienie osobom posługującym się językiem migowym i zainteresowanym uczestnictwem w sesji, skorzystania z tłumacza języka migowego.
3. Montaż pętli indukcyjnej (induktofonicznej) w sali głównej – jest to urządzenie elektroniczne używane w miejscach publicznych do wspomagania słuchu. Pętla indukcyjna została opracowana, aby ułatwić czystszy odbiór i lepszą interpretację informacji dźwiękowych dla osób niedosłyszących, posługujących się aparatem słuchowym. Przestrzenie wyposażone w system induktofoniczny zazwyczaj są oznakowane międzynarodowym znakiem.
4. Doposażenie widowni dla gości w ekran o przekątnej min. 22, gdzie będą wyświetlane te same informacje, co na ekranach głównych.
5. Doposażenie widowni w głośnik i/lub słuchawki.
6. Podświetlenie i oznakowanie jednego schodka znajdującego się na widowni. Warto też zwrócić uwagę na inny aspekt dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a mianowicie, zapewnienie udziału w życiu politycznym i publicznym. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych mówi o zagwarantowaniu osobom z niepełnosprawnością praw politycznych i możliwości korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie naszych pomysłów. Jednocześnie, deklarujemy chęć pomocy merytorycznej w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku,
Damian Wojciech Dudała
Wrocławski Ruch Obywatelski

Kolejne echa inicjatywy referendalnej

„Piotr Przygoński nie kieruje już Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym The World Games 2017, która jest odpowiedzialna za organizację igrzysk w 2017 r. we Wrocławiu. Złożył wypowiedzenie.

(…) Co jest powodem tak nagłej decyzji prezesa spółki? Oficjalnie nikt z urzędu nie chce tego zdradzić. Z nieoficjalnych informacji wiemy jednak, że poszło o pieniądze. (…)

Pieniędzy będzie o wiele mniej niż na początku zakładano – słyszymy od bardzo dobrze poinformowanego polityka. Inni dodają, że zaciskanie pasa przez magistrat ma związek z inicjatywą referendum obywatelskiego. Inicjatorzy tej akcji chcieli zapytać wrocławian, czy są za rezygnacją z organizacji imprezy.”

Czyli jakiś tam kolejny mały sukces inicjatywy referendalnej, w którą byliśmy zaangażowani jest. Jakby nie patrzeć ograniczenie kosztów imprezy, to kilka milionów oszczędności, których bez naszego aktywnego działania by nie było wcale.

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9169518,world-games-za-rok-prezes-odszedl-poszlo-o-pieniadze,id,t.html

1 2