WRO promuje i lobbuje za Inicjatywą Uchwałodawczą Mieszkańców!

Dzisiaj wystosowaliśmy apel do wszystkich radnych Rady Miasta Wrocław dotyczący głosowanie w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Poniżej jego treść. Dla osób, które nie mają czasu przeczytać.W skrócie: prosimy o przegłosowanie inicjatywy uchwałodawczej od 1000 zebranych podpisów!

„Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W najbliższy czwartek, tj. 26.11.2015 r. odbędzie się bardzo istotna dla obywateli sesja wrocławskiej Rady Miasta. Mianowicie wśród wielu ważnych głosowań przewidziane jest także głosowanie dotyczące inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jest obywatelskim narzędziem wpływu na otaczającą ich rzeczywistość, którego obecnie we Wrocławiu brak. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości podpisów pozwala ona na przedłożenie pod głosowanie Rady Miasta projektu uchwały. Istotnym aspektem jest fakt, iż podpis pod projektem uchwały będą mogli złożyć jedynie mieszkańcy naszego miasta posiadający prawa wyborcze. Przedkładane więc będą jedynie projekty uchwał, które dotyczą rzeczywistych spraw wrocławian. Co więcej uchwały stanowić będą konstruktywną próbę rozwiązania problemów. Mieszkańcy nie będą więc ich jedynie diagnozować i sygnalizować, lecz będą proponować konkretne rozwiązania.

Inicjatywa uchwałodawcza ma szereg zalet dla społeczności lokalnej. Pozytywnie wpływa na postawy obywatelskie czy integruje mieszkańców. Posiadając możliwość udziału w kształtowaniu rozwoju miasta mieszkańcy nawiążą jeszcze ściślejszą więź z Wrocławiem oraz swoimi sąsiadami. Jest to istotne dla tworzenia i podtrzymywania tożsamości wrocławian. Tożsamość i integracja wrocławian nie może być wciąż oparta na powodzi 1997 roku. Od tego czasu minęło już 18 lat. Osoby, które już dziś są pełnoletnie mogą nie czuć tej więzi, która złączyła poprzednie pokolenia z miastem. Czas tworzyć obywatelskie podstawy wrocławskiej świadomości. Gdy człowiek będzie miał wpływ na najbliższą okolicę, będzie również ją bardziej doceniał.

Nie stawiajmy więc mieszkańcom kłód pod nogi, nie zniechęcajmy ich. Wręcz przeciwnie! Zachęćmy i zaprośmy do udziału w budowie wspólnoty i miasta przyjaznego do życia, otwartego dla mieszkańców. Gdzie obywatel to członek społeczności, a nie wróg. Nie każmy więc mieszkańcom zbierać ponad 5 tysięcy podpisów, które na starcie zniechęcają. Tak wysoka liczba podpisów do zdobycia jest mechanizmem, który trwale wykluczy wiele grup mieszkańców i uniemożliwi im współzarządzanie ich miastem. Wszak przedstawiona przez mieszkańców uchwała i tak będzie głosowana przez Radę Miasta. Nie ma więc obawy, że demokracja przedstawicielska, w której ramach funkcjonujemy, będzie zagrożona. Ostatecznie, to i tak demokratycznie wybrani radni miasta będą decydować o przyjęciu lub odrzuceniu danego projektu.

Wrocław słynie z dążenia do przodowania w różnych aspektach rozwoju. Niech więc również nie ustępuje w kwestii partycypacji obywatelskiej. W Toruniu inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 150 mieszkańcom, a w Szczecinie 400! Co odpowiednio stanowi 0,073% i 0,097% liczby mieszkańców.

Mamy świadomość, iż wielu radnych wywodzi się ze społeczności lokalnych. W Radzie Miasta są Państwo, gdyż wykazaliście się oddolną aktywną działalnością. Mamy nadzieję, iż w Radzie Miasta nie zapomnieli Państwo o swoich ideałach i promocji obywatelskich postaw.

Czasem są sytuacje, gdy mieszkańcy obawiają się zwrócić do radnych z daną uchwałą. Obawa związana jest z zagrożeniem upolitycznienia danego problemu. Inicjatywa uchwałodawcza pozwala je odpolitycznić. Wówczas można skupić się na meritum sprawy, a nie na tym, czy została ona wniesiona przez klub radnych POzRD, PiS, BS czy SLD.

Jako Wrocławski Ruch Obywatelski, zwracamy się więc do Pani/Pana z prośbą o głosowanie za przyjęciem projektu stanowiącego powołanie we Wrocławiu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, w którym przewidziano konieczność zebrania 1000 podpisów. Naszym zdaniem i tak jest to zbyt wiele podpisów w porównaniu z innymi miastami, ale wierzymy, że liczba niezbędnych podpisów z czasem będzie się zmniejszać. Reasumując prosimy o obiektywną ocenę projektu inicjatywy uchwałodawczej i Pana/Pani postawę obywatelską.

Z poważaniem,
Wrocławski Ruch Obywatelski”