Wrocław kurortem turystycznym?

Wrocław kurortem turystycznym! To nie żart.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz na najbliższej sesji Rady Miasta zamierza wprowadzić opłatę klimatyczną.

” Wrocław, jak zapisano w projekcie uchwały rady miejskiej „jest miejscowością posiadającą korzystne walory krajobrazowe (…) oraz właściwości klimatyczne”.

(…)

Nie jest problemem to, że Wrocław ma poważne problemy z zanieczyszczeniem. Unijne standardy są u nas naruszane notorycznie np. w 2014 roku przez 73 dni utrzymywał się szkodliwy dla zdrowia poziom pyłu PM10. Przekroczone są poziomy dwutlenku azotu, a także rakotwórczego beznoapirenu. Ta ostatnia substancja w ubiegłym roku była przekroczona aż czterokrotnie!” (http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35751,19215581,wroclaw-zdroj-gmina-chce-pobierac-oplate-klimatyczna.html)

Mamy nieodparte wrażenie, iż jest to desperackie łatanie wrocławskiej dziury budżetowej. Tej obejmującej sferę czysto publiczną, jak i miejskie spółki. Problemy finansowe miasta coraz trudniej ukryć, gdyż ich objawy występują w kolejnych obszarach. Mniej inwestycji, wzrost cen za wodę i ścieki (16% – sic!), a teraz opłaty klimatyczne.

Nasze stowarzyszenie monitoruje finanse miasta, na ile jest to możliwe. I będzie czynić to jeszcze bardziej szczegółowo. Konstruujemy również program wyjścia z zapaści finansowej miasta.

Zapraszamy do nas osoby, które również chciałyby się zająć tą materią.